01 mrt 2024 17:58

Wetboek van de inkomstenbelastingen: uitbreiding van het toepassingsgebied van de vrijstelling van aangifteplicht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat beoogt het toepassingsgebied van de vrijstelling van aangifteplicht van inkomstenbelastingen uit te breiden.

Het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) bepaalt dat bepaalde categorieën van belastingplichtigen bij koninklijk besluit kunnen worden vrijgesteld van de verplichting om jaarlijks een aangifte in de personenbelastingen in te dienen.

Artikel 178 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB92 stelt een lijst van inkomsten en elementen op die in aanmerking komen voor de vrijstelling van aangifteplicht en dus voor het voorstel van vereenvoudigde aangifte. Ook stelt het een lijst van inkomsten op die, indien ontvangen, niet in aanmerking komen voor de vrijstelling van aangifteplicht en het voorstel van vereenvoudigde aangifte.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt dit artikel 178 te wijzigen om het toepassingsgebied van de vrijstelling van aangifteplicht uit te breiden tot:

  • inkomsten uit deeleconomie en verenigingswerk
  • uitgaven voor kinderoppas
  • overleden belastingplichtigen die als alleenstaanden worden beschouwd

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 178 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992