26 jan 2007 16:00

Wetboek van vennootschappen

Vereenvoudiging van de sociale balans van de ondernemingen

Vereenvoudiging van de sociale balans van de ondernemingen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. Dit voorstel werd ingediend door minister van Werk Peter Vanvelthoven. De wet van 22 december 1995 voert voor de ondernemingen de verplichting in om een sociale balans op te maken. Deze sociale balans maakt deel uit van de bijlagen aan de jaarrekeningen. In het kader van het Generatiepact is er sprake van, enerzijds, de vereenvoudiging van de sociale balans en, anderzijds, de hervorming van de sociale balans als meetinstrument voor de inspanningen die de ondernemingen leveren op het gebied van opleiding. Wat de vereenvoudiging van de sociale balans betreft, heeft de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact de opheffing voorzien van rubriek III van de sociale balans betreffende het aantal betrokken werknemers per maatregel ten gunste van de werkgelegenheid. Het ontwerp van koninklijk besluit past de inhoud van de rubrieken van het volledige en het verkorte schema van de sociale balans aan in functie van, enerzijds, artikel 28 van de wet van 23 december 2005 en, anderzijds, de adviezen van de Nationale Arbeidsraad en van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.