27 mrt 2009 13:00

Wetenschappelijk en cultureel patrimonium

Digitalisering van het wetenschappelijke en culturele patrimonium van de federale overheidsdiensten

Digitalisering van het wetenschappelijke en culturele patrimonium van de federale overheidsdiensten

De ministerraad heeft een voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle goedgekeurd dat het digitaliseringsprogramma van het wetenschappelijke en culturele patrimonium van België aanzienlijk moet versnellen. 

Op 30 april 2004 had de ministerraad het tienjarige digitaliseringslan goedgekeurd voor de digitalisering van het wetenschappelijke en culturele patrimonium van de POD Wetenschapsbeleid, de tien federale wetenschappelijke instellingen die van de minister afhangen en het Koninklijk Filmarchief van België. De eerste fase van dat programma is nu afgelopen. 

Aan het huidige tempo zal de digitalisering van de prioritaire stukken echter nog veertig jaar in beslag nemen. Daarom heeft de ministerraad nu beslist om een grootscheepse digitalisering op touw te zetten die zal worden gefinancierd door een samenwerking tussen de overheid en de privé-sector. Zo zal het ook mogelijk zijn een beroep te doen op een gespecialiseerde firma voor digitalisering. Daarvoor wordt een overheidsopdracht uitgeschreven.