07 jun 2019 17:41

Wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie voor 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de nieuwe studies van het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie voor 2019.

Defensie organiseert een wetenschappelijk en technologisch (meerjaren)onderzoeksprogramma, dat op strategische doelstellingen steunt en zich ontwikkelt langs een beperkt aantal onderzoeksassen in het domein van defensie en veiligheid.

Alle studies van het onderzoeksprogramma 2019 kaderen in de prioritaire strategische doelstellingen. Er werden 22 nieuwe onderzoeksprojecten geselecteerd, op basis van een objectieve selectie die steunt op hun wetenschappelijke waarde en hun opportuniteit. De lopende studies worden dan weer jaarlijks geëvalueerd en, indien nodig, bijgestuurd of stopgezet. In het totaal worden er 49 studies voortgezet in 2019. Daarbij worden nog zeven nieuwe interne studies binnen het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie) gepland.

Het onderzoeksprogramma telt dus in totaal 78 studies. Het zal worden uitgevoerd in verschillende onderzoekscentra van Defensie (Koninklijke Militaire School, Defensielaboratoria, …) in synergie met de universiteiten in België en in het buitenland.