26 feb 2021 18:33

Wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie voor 2021

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met de nieuwe studies van het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie voor 2021.

Defensie organiseert een wetenschappelijk en technologisch (meerjaren)onderzoeksprogramma, dat op strategische doelstellingen steunt en zich ontwikkelt langs een beperkt aantal onderzoeksassen in het domein van defensie en veiligheid.

Alle studies van het onderzoeksprogramma 2021 kaderen in de prioritaire strategische doelstellingen. Er werden 28 nieuwe onderzoeksprojecten geselecteerd, op basis van een objectieve selectie die steunt op hun wetenschappelijke waarde en hun opportuniteit. De lopende studies worden jaarlijks geëvalueerd en, indien nodig, bijgestuurd of stopgezet. In het totaal worden er 70 studies voortgezet in 2021. Daarbij worden nog zeven nieuwe interne studies binnen het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie gepland.

Het onderzoeksprogramma telt dus in het totaal 105 studies. Ze zullen worden uitgevoerd in verschillende onderzoekscentra van Defensie (Koninklijke Militaire School, Defensielaboratoria, …) in synergie met de universiteiten in België en in het buitenland.