05 apr 2022 09:33

Wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie voor 2022

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met de nieuwe studies van het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie voor 2022.

Defensie organiseert een wetenschappelijk en technologisch (meerjaren)onderzoeksprogramma, dat op strategische doelstellingen steunt en zich ontwikkelt langs een beperkt aantal onderzoeksassen in het domein van defensie en veiligheid. 

Het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma 2022 is opgebouwd uit de volgende elementen :

  • het klassieke luik van het onderzoeksprogramma 2022: 116 studies die in verschillende onderzoekscentra van Defensie uitgevoerd zullen worden, in synergie met de universiteiten en bedrijven in België en in het buitenland
  • het externe luik voorziet een nieuwe oproep in het kader van DEFRA (DEFence Research Action) in samenwerking met BELSPO
  • het luik 'collaborative research' omvat de deelname door de Koninklijke Militaire School aan een onderzoeksproject met betrekking tot Combat-Unmanned Ground Systems
  • het luik 'kortcyclische innovatie' omvat kortcyclische innovatieprojecten op lokaal niveau in het kader van 'Concept Development & Experimentation'