16 dec 2022 17:53

Wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie voor 2023

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met de nieuwe studies van het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie voor 2023.

Defensie organiseert een wetenschappelijk en technologisch (meerjaren)onderzoeksprogramma, dat op strategische doelstellingen steunt en zich ontwikkelt langs een beperkt aantal onderzoeksassen in het domein van defensie en veiligheid.

Dit programma kadert in de Defence, Industry and Research Strategy (DIRS). Het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie evolueert van een intern wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma naar een programma ter ondersteuning van het beleid voor defensiegerelateerd onderzoek, technologie en innovatie, ingebed in een nationaal en Europees kader, en ter ondersteuning van de nationale DIRS.

Het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma 2023 is opgebouwd uit de volgende elementen:

  • het structureel versterken van de research & technology-capaciteiten van Defensie
  • het ontsluiten en ontwikkelen van een bredere kennisbasis
  • het stimuleren en ondersteunen van collaboratief onderzoek
  • het opzetten van lokale ecosystemen voor onderzoek en innovatie
  • het faciliteren van kort-cyclische innovatieprojecten voor Defensie