15 dec 2023 18:34

Wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie voor 2024

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met de nieuwe studies van het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie voor 2024.

Defensie organiseert een wetenschappelijk en technologisch (meerjaren)onderzoeksprogramma, dat op strategische doelstellingen steunt en zich ontwikkelt langs een beperkt aantal onderzoeksassen in het domein van defensie en veiligheid.

Dit programma kadert in de Defence, Industry and Research Strategy (DIRS). Het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie evolueert van een intern wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma naar een programma ter ondersteuning van het beleid voor defensiegerelateerd onderzoek, technologie en innovatie, ingebed in een nationaal en Europees kader, en ter ondersteuning van de nationale DIRS.