16 feb 2007 16:00

Wetenschappelijke instellingen

Uitbreiding van de lijst met wetenschappelijke instellingen die in aanmerking komen voor de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

Uitbreiding van de lijst met wetenschappelijke instellingen die in aanmerking komen voor de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

Onderzoekers die tewerkgesteld zijn in wetenschappelijke instellingen komen in aanmerking voor een vrijstelling met 50% van de bedrijfsvoorheffing. Die instellingen zijn erkend in een koninklijk besluit. (kb van 22 augustus 2006) Een aantal bijkomende wetenschappelijke instellingen had gevraagd om ook voor de vrijstelling in aanmerking te komen. Na onderzoek van de instellingen op basis van criteria op het vlak van statuut, opdrachten en doelstellingen breidt de ministerraad nu de lijst met 22 wetenschappelijke instellingen uit. Ze stellen ongeveer 350 onderzoekers te werk op wie de maatregel van vrijstelling van bedrijfsvoorheffing van toepassing kan zijn. De ministerraad keurde op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders en minister van Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 275 ter, §1, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.