16 jun 2011 12:21

Wetenschappelijke instellingen

Statuten van de federale wetenschappelijke instellingen gewijzigd

Statuten van de federale wetenschappelijke instellingen gewijzigd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle twee ontwerpen van wet goed die de statuten van de federale wetenschappelijke instellingen wijzigen (*).

Het gaat om verbeteringen van de statuten van de 15 instellingen, het personeelsstatuut en het geldelijk statuut van het personeel.   

De wijzigingen zijn het resultaat van verbintenissen van de regering:

  • ten opzichte van de vakorganisaties om bij de uitvoering van de nieuwe statuten te onderzoeken of bepaalde bepalingen over de loopbaan uitvoerbaar zijn
  • ten opzichte van de algemeen directeurs van de instellingen om de loopbaan van het wetenschappelijk personeel te verrijken door tussenliggende functies in te voeren als compensatie voor de afschaffing van de functie van departementshoofd en afdelingshoofd 

 (*)

  • ontwerp van kb houdende diverse wijzigingen betreffende de statuten van de federale wetenschappelijke instellingen
  • ontwerp van kb tot wijziging van het kb van 13 april 2008 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen