21 nov 2008 12:21

Wetenschapsbeleid: Poolsecretariaat

Werking van het Poolsecretariaat vastgelegd - bijakte bij de partnershipovereenkomst met de Internationale Poolstichting

Werking van het Poolsecretariaat vastgelegd - bijakte bij de partnershipovereenkomst met de Internationale Poolstichting

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle de regels vastgelegd voor het beheer van het Poolsecretariaat, een staatsdienst met afzonderlijk beheer (*).

Het Poolsecretariaat werd opgericht met de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen en heeft als taak de financiën en de materiële aspecten van de Belgische wetenschappelijke basis 'Princess Elisabeth' in Antarctica te beheren. 

De POD Wetenschapsbeleid staat in voor de inrichting van het Poolsecretariaat. Het Poolsecretariaat zal toezien op het onderhoud en de instandhouding van de poolbasis in overeenstemming met de overeenkomst die met de Internationale Poolstichting werd gesloten. De ministerraad heeft nu de bevoegdheden, de samenstelling en de werkingsregels van de beleidsraad van het Poolsecretariaat vastgelegd en de bevoegdheden van de directeur van de dienst omschreven. Ook de regels van de begroting werden vastgelegd. Het Poolsecretariaat zal een vijfjaarlijks beleidsplan opstellen. De bepalingen treden in werking op 31 maart 2009, na de inwijding van de poolbasis.

De poolbasis 'Princess Elisabeth' kwam tot stand via een samenwerking tussen de POD Wetenschapsbeleid en de Internationale Poolstichting. De POD Wetenschapsbeleid staat in voor het beheer van de basis en voor het wetenschappelijk onderzoek. Samen met de Internationale Poolstichting is de POD verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van de basis. De samenwerking wordt beschreven in de partnerschapsovereenkomst die de Belgische overheid op 15 juni 2007 met de Internationale Poolstichting heeft gesloten.

De ministerraad heeft nu ook een bijakte bij de partnerschapsovereenkomst goedgekeurd die de wijzigingen opneemt die te maken hebben met de bouw en de totale kosten van de poolbasis en met technische aspecten van de overeenkomst.    

(*) koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor het beheer van de staatsdienst met afzonderlijk beheer 'Poolsecretariaat'.