01 feb 2013 12:02

Wetgeving over de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen

Minister van Werk Monica De Coninck stelt de ministerraad een voorontwerp van wet voor dat de wetgeving over de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen wijzigt. Het voorontwerp dat de ministerraad goedkeurt, kreeg al een positief advies van de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Om een aantal juridische en praktische moeilijkheden van de uitvoering van de wet van 22 april 2012, die op 7 september 2012 in werking trad, uit de weg te ruimen, worden een aantal wetten opnieuw aangepast. Zo worden gegevens over de loonkloof in het verslag van de Centrale raad voor het Bedrijfsleven ingevoerd evenals het toezicht op de sectorale functieclassificatie en de verplichting om te onderhandelen over maatregelen om de loonkloof op sectoraal niveau te bestrijden. Werkgevers die de verplichtingen niet nakomen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.  Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.