22 apr 2016 17:57

Wettelijke namen van de hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed over de vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones.

Het ontwerp van koninklijk besluit dat het koninklijk besluit van 2 februari 2009 wijzigt, bevat de wijziging van de wettelijke namen van de hulpverleningszones. Alle hulpverleningszones die een algemene naam hadden, lieten deze aanpassen naar een specifieke naam. 

Om het koninklijk besluit van 2 februari 2009 te laten aansluiten bij de praktijk werd aan alle hulpverleningszones gevraagd of zij hun wettelijke naam uit het koninklijk besluit wilden wijzigen. Het koninklijk besluit van 2 februari 2009 bepaalt namelijk niet alleen welke gemeenten tot het grondgebied van een hulpverleningszone behoren, maar het legt ook de wettelijke naam van de hulpverleningszone vast. In veel gevallen is dit een algemene, vage naam, bijvoorbeeld hulpverleningszone 1. In de praktijk is zo'n zone echter gekend onder een specifieke naam, bijvoorbeeld hulpverleningszone Rivierenland.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones