18 mrt 2011 11:30

WEU

Beheer van de gevolgen van de ontbinding van de WEU

Beheer van de gevolgen van de ontbinding van de WEU

Op 30 juni 2011 zal de ontbinding van de West-Europese Unie (WEU) effectief zijn. België, die de bewaarder is van het verdrag, heeft de formele ontbinding geregeld en staat in voor het beheer van de gevolgen ervan. De ministerraad heeft nu kennis genomen van de stand van zaken. 

Alle lidstaten van de WEU hebben aan België hun opzeg van het verdrag medegedeeld. Na 30 juni zullen er resttaken van de WEU overblijven. De mogelijkheid om een tijdelijke cel of een opvolgingsorganisatie te behouden wordt onderzocht.

De medewerkers van de WEU hebben de keuze tussen een sociaal plan of de toepassing van het personeelsreglement. België onderzoekt ook de mogelijkheden om het pensioenplan een juridische basis te geven. Ten slotte heeft de ministerraad de begroting van de WEU goedgekeurd.

(zie ook persbericht van 28 mei 2010)