12 jul 2019 18:09

Wijziging aan het beheerscontract tussen de staat en skeyes

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit belast met Belgocontrol François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de eerste wijziging aan het derde beheerscontract tussen de staat en skeyes goedkeurt voor de implementatie van de civiele en militaire synergieën.

De minister van Defensie en de minister van Mobiliteit hebben op 19 mei 2017 een notaverklaring gesloten in verband met de basisafspraken en de voorwaarden van de samenwerking tussen Defensie en skeyes op het gebied van luchtverkeersleidingsdiensten. In deze notaverklaring zijn bepalingen opgenomen om te garanderen dat Defensie haar opdrachten kan uitvoeren. Deze bepalingen moeten opgenomen worden in het beheerscontract tussen skeyes en de Belgische staat.

Er wordt niet overwogen om een nieuw beheerscontract te sluiten vóór de vorming van een nieuwe regering. Om de uitvoering mogelijk te maken van de beslissing die in mei 2017 werd genomen, is het bijgevolg noodzakelijk geworden om het huidige beheerscontract aan te passen. Alle bepalingen hebben te maken met de civiele-militaire samenwerking en de middelen die skeyes ter beschikking moet stellen voor Defensie.