29 okt 2021 21:09

Wijziging betreffende de cumul van onderbrekingsuitkeringen met de inkomsten voortvloeiend uit een politiek mandaat

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de cumul van de onderbrekingsuitkeringen met de inkomsten voortvloeiend uit een politiek mandaat.

Het ontwerp heeft tot doel het recht op cumulatie van de presentiegelden betaald aan de leden van een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) met een onderbrekingsuitkering in het kader van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en thematische verloven toe te kennen.

Daartoe dienen twee koninklijke besluiten te worden gewijzigd, met name:

  • het koninklijk besluit betreffende het tijdskrediet in de privésector
  • het koninklijk besluit betreffende de gewone loopbaanonderbreking en de thematische verlovende in de autonoom overheidsbedrijven

In de overige sectoren en bij de thematische verloven in de privésector zijn alle politieke mandaten toegelaten in combinatie met het recht op onderbrekingsuitkeringen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.