27 apr 2018 16:51

Wijziging van bepalingen van het Consulair Wetboek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat enkele bepalingen van het Consulair Wetboek wijzigt.

Het voorontwerp beoogt het Consulair Wetboek te actualiseren op vlak van de volgende twee punten:

  • De bepalingen inzake paspoorten, de afgifte en de intrekking ervan worden geactualiseerd om ze zo goed mogelijk af te stemmen op de veiligheidscontext die de laatste tijd sterk is geëvolueerd.
  • Het hoofdstuk over de legalisatie en het onderzoek van vreemde documenten van het Consulair Wetboek moet evenens gewijzigd worden, omdat de problematiek van de 'echte valse' documenten die voor legalisatie aangeboden worden steeds groter wordt. De mogelijkheid moet dus bestaan om een legalisatie te weigeren als er twijfels zijn over de inhoud van een document dat vormelijk wel volledig voldoet aan de vereisten voor legalisatie.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.