16 jan 2014 15:55

Wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat de algemene wet inzake douane en accijnzen wijzigt. Het gaat om de invoering van het principe van douanevertegenwoordiger en de administratieve sanctie.

De douanevertegenwoordiger zal, afhankelijk van het geval, per aangifte bij de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen (AADA) kunnen optreden als directe of indirecte vertegenwoordiger. De douanevertegenwoordiger moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om erkend te worden. Alle vertegenwoordigingen bij de AADA voor de aangifte bij invoer, uitvoer of douanevervoer worden uitsluitend door de douanevertenwoordiger uitgevoerd.

Er wordt een nieuw hoofdstuk aan de wet toegevoegd dat de administratieve sancties bepaalt. Het intrekken van een machtiging, bijvoorbeeld in geval van misbruik, wordt beschouwd als een administratieve sanctie. De marktdeelnemer of zijn vertegenwoordiger die van de AADA een vergunning voor de aangifte onder een douane- of accijnsregeling heeft bekomen, kan nog steeds een strafrechtelijke vervolging oplopen naast de administrratieve sanctie, indien blijkt dat opzet of frauduleuze bedoelingen aan de basis liggen van een overtreding of onregelmatigheid.

voorontwerp van wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen