01 mrt 2007 16:00

Wijziging van de arbeidsongevallenwet

Nieuw formulier voor de aangifte van arbeidsongevallen identificeert uitzendkrachten

Nieuw formulier voor de aangifte van arbeidsongevallen identificeert uitzendkrachten

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de arbeidsongevallenwet wijzigt. (wet van 10 april 1971) De werkgevers die aanzielijk meer arbeidsongevallen hebben dan het gemiddelde van hun sector moeten een forfaitaire preventiecontributie betalen. Dat systeem noemt verzwaard risico. Die wettelijke bepaling zou aanleiding kunnen geven om gevaarlijk werk aan uitzendkrachten toe te vertrouwen. Die zijn immers verzekerd door de uitzendonderneming. Maar het is in de eerste plaats de gebruiker die moet instaan voor de preventie van arbeidsongevallen van uitzendkrachten in zijn bedrijf. Daarom is het logisch dat men een nieuwe wettelijke bepaling invoert, die de ongevallen die aan uitzendkrachten overkomen, ook in rekening brengt voor de bepaling van het verzwaard risico op basis van de berekening van de frequentie en de ernst van de ongevallen. Doordat vanaf 1 januari 2008 ook het aangifteformulier van arbeidsongevallen wijzigt, zal het Fonds voor arbeidsongevallen in staat zijn de gebruiker van uitzendkrachten te identificeren.