17 mei 2024 20:12

Wijziging van de beheerscontracten van de Koninklijke Muntschouwburg, het Paleis voor Schone Kunsten en het Nationaal Orkest van België

De ministerraad keurt op voorstel van minister van de Federale Culturele Instellingen Hadja Lahbib de wijziging goed van de beheerscontracten 2022-2024 van de Koninklijke Muntschouwburg (KMS), het Paleis voor Schone Kunsten en het Nationaal Orkest van België. 

De wijzigingen hebben betrekking op de opname van specifieke toelagen binnen de algemene toelagen van de instellingen, die na de ondertekening van het contract werden opgesteld.

Met betrekking tot specifieke projecten is de overeenkomst tussen het Paleis voor Schone Kunsten en het Nationaal Orkest gesloten en goedgekeurd.