07 dec 2018 16:54

Wijziging van de benaming van het kanton Neerpelt in Pelt op het niveau van de hoven en rechtbanken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor de verandering van de benaming van het kanton Neerpelt in Pelt op het niveau van de hoven en rechtbanken.

Op 1 januari 2019 fuseren de gemeenten Neerpelt en Overpelt om de gemeente Pelt te vormen. Deze fusie heeft ook een weerslag op de benaming van het kanton die niet meer Neerpelt kan zijn, omdat deze gemeente als dusdanig niet meer zal bestaan. Er is dus een aanpassing van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek vereist om de benaming van het kanton Neerpelt te wijzigen naar Pelt.

De aanpassing aangebracht aan het koninklijk besluit van 14 maart 2014 over de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen bestaat eruit de wijziging van de benaming van het kanton Neerpelt naar Pelt door te voeren in verschillende artikelen van dat besluit. Het gaat om een loutere terminologische aanpassing.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.