15 jul 2022 19:09

Wijziging van de financiering van het RECUMO-project

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Energie Tinne Van der Straeten een wijziging goed van de structurele financiering van het RECUMO-project dat instaat voor het beheer van verbruikt uranium.

Het RECUMO-project is een publiek-publiek partnerschap tussen SCK-CEN en het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE), goedgekeurd door de ministerraad op 21 april 2017. Het doel van het partnerschap is de opslag, verwerking en recyclage van hoogverrijkt en laagverrijkt bestraald uranium.

In het kader van dit partnerschap werd ook een structureel financieringsmechanisme voorgesteld voor het beheer van het bestraalde uranium van het IRE. De regering wordt nu in staat gesteld het financieringsmechanisme voor het beheer van bestraald uranium van het IRE te herzien zonder de budgettaire verplichtingen die de regering in 2017 heeft aangegaan van de waarde van 255,170 miljoen euro te wijzigen, met dien verstande dat dit bedrag een forfaitair bedrag vormt, zonder de mogelijkheid van overschrijding voor de volledige financieringsperiode.