05 mei 2017 17:37

Wijziging van de loopbaanonderbreking voor de medewerkers van de VRT

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Werk Kris Peeters akkoord met de toepassing van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen om de bepalingen inzake verlof voor  loopbaanonderbreking voor contractuele en statutaire medewerkers van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie te wijzigen.

De VRT wil de bestaande mogelijkheden in het kader van loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen en medische bijstand of verzorging voor een zwaar ziek gezins- of familielid met 1/5 uitbreiden voor zijn contractuele en statutaire medewerkers.

Volgens het kaderbesluit van 7 mei 1999 moet elke wijziging in de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen door de ministerraad goedgekeurd worden.