22 sep 2023 15:28

Wijziging van de samenstelling van bepaalde kieskantons in West-Vlaanderen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van bepaalde kieskantons in de provincie West-Vlaanderen.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel de samenstelling van bepaalde kieskantons van de kieskring West-Vlaanderen te wijzigen om de werking ervan efficiënter te maken.

Fusie van kantons:

  • het kanton Lichtervelde en het kanton Hooglede worden gefusioneerd tot het nieuwe kanton Hooglede
  • het kanton Zonnebeke en het kanton Ieper worden gefusioneerd tot het nieuwe kanton Ieper

Wijziging van de hoofdplaats van een kieskanton:

  • het kanton Mesen zal kanton Heuvelland worden
  • het kanton Harelbeke zal kanton Waregem worden

Er is contact opgenomen met de gemeenten die betrokken zijn bij deze wijzigingen en zij hebben ingestemd met deze veranderingen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de tabel bedoeld in artikel 87 van het Kieswetboek om de samenstelling van bepaalde kieskantons in de provincie West-Vlaanderen te wijzigen