13 dec 2012 15:50

Wijziging van de statuten van Infrabel

De ministerraad stemt in met de wijziging van de statuten van Infrabel die de buitengewone algemene vergadering op 22 december 2011 heeft goedgekeurd. Hij keurt eveneens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat Infrabel machtigt nieuwe aandelen uit te geven voor de inbreng in natura van bouwwerken uitgevoerd door de NMBS Holding en van onroerende goederen door de NMBS Holding.

De algemene vergadering van Infrabel heeft beslist het maatschappelijk kapitaal met 13 miljoen euro te verminderen. De kapitaalsvermindering is het gevolg van de kapitaalsverhoging voor de uitvoering van de hogesnelheidslijn. De vierde schijf van 13 miljoen euro werd overgeschreven naar de rubriek kapitaalsubsidies.

Daarnaast voert Infrabel een kapitaalsverhoging door via inbreng in natura door de NMBS Holding van uitgevoerde werken op de lijnen 161 en 162 en van 1029 onroerende goederen gelegen in het vormingsstation Antwerpen Noord.

koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van Infrabel nv

ontwerp van koninklijk besluit waarbij Infrabel wordt gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven en waarbij een lijst van goederen wordt bepaald die de NMBS-Holding gemachtigd is over te dragen aan Infrabel