28 apr 2023 16:42

Wijziging van de variabele bezoldiging bij Proximus

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Het wetsontwerp moderniseert de wet van 21 maart 1991. Het model van winstdeling dat is vastgelegd in de wet, creëert immers een restrictief kader dat financiële stimuli, gebaseerd op de operationele resultaten van het bedrijf, belemmert.

De aanpassing van het winstdelingsmodel van Proximus komt tegemoet aan het regeerakkoord dat pleit voor een verantwoordelijk en inclusief personeelsbeleid.

In deze context heeft Proximus met zijn vakbonden een nieuwe overeenkomst bereikt waarin het bedrijf een motiverend systeem van variabele bezoldiging opzet dat de nadruk legt op het bereiken van gemeenschappelijke doelstellingen om zijn bedrijfsstrategie te realiseren.

Om deze nieuwe systemen in te voeren, is een aanpassing van de wet van 1991 nodig.

Het voorontwerp van wet zal voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd.