12 dec 2012 17:21

Wijziging van de verdeelsleutel van de financiële bijdragen van de Benelux Economische Unie

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie. Het protocol wijzigt de verdeelsleutel van de financiële bijdragen.

Het protocol wijzigt de verdeelsleutel van de financiële bijdragen van België, Nederland en Luxemburg voor het budget van de Benelux Unie. De oude verdeelsleutel was gebaseerd op bevolkingsaantallen van 1965. De nieuwe verdeelsleutel ziet eruit als volgt:

  • België zal voortaan 41% bijdragen (voordien 48,5%)
  • Nederland zal voortaan 53% bijdragen (voordien 48,5%)
  • Luxemburg zal voortaan 6% bijdragen (voordien 3%)

De wijziging heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2012.

voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, Brussel, 6 juni 2012