10 nov 2023 21:01

Wijziging van de werking van de Kunstwerkcommissie

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2023 betreffende de werking van de Kunstwerkcommissie, de criteria en de procedure voor de erkenning van de kunstenfederaties en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers goed.

De oprichting van de Kunstwerkcommissie is in volle gang, evenals de opbouw van de informatieve website en het platform “Workinginthearts”. Naarmate het project vordert, is gebleken dat enkele technische wijzigingen of ophelderingen noodzakelijk waren in de gepubliceerde teksten.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel deze paar materiële fouten te verbeteren en ophelderingen aan te brengen voor een feilloze toepassing van de reglementering.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2023 betreffende de werking van de Kunstwerkcommissie, de criteria en de procedure voor de erkenning van de kunstenfederaties en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers