15 okt 2021 12:10

Wijziging van de wet betreffende de oprichting en werking van het FAGG

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed houdende de wijziging van de wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Het voorontwerp bevat een aantal wijzigingen met betrekking tot de financiering van het FAGG, wat een actualisatie van bepaalde retributies en bijdragen inhoudt. Daarnaast worden ook nieuwe retributies en bijdragen uitgewerkt in het kader van de nieuwe opdrachten van het FAGG, met oog op de nakende of recente inwerkingtreding van een aantal Europese Verordeningen (2014/536, 2017/745, 2017/746 en 2019/6). Verder bevat het voorontwerp enkele beperkte tekstuele correcties.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.