01 dec 2023 16:15

Wijziging van de wet over de federale dienstenintegrator

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel een voorontwerp van wet goed dat de wetgeving over de federale dienstenintegrator wijzigt.

Het voorontwerp brengt een aantal wijzigingen aan de wet houdende de oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator aan. Deze houden onder meer rekening met wijzigingen in andere wetgeving of nieuwe wetgeving, zowel Europees als federaal, die een invloed hebben. Ze brengen verbeteringen aan die voortkomen uit de praktijk en de lessen die daaruit werden getrokken. Verfijningen van sommige opdrachten zijn gebaseerd op diensten waar vraag naar is vanuit de overheidsdiensten, de burgers en de ondernemingen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit.