08 feb 2019 18:19

Wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken wijzigt.

Het ontwerp voert de beslissing uit om de betalingen van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen te centraliseren op één enkele financiële rekening, 'Inning en Invordering' genoemd. Deze centralisatie wordt bovendien uitgebreid tot de gerechtskosten in strafzaken. De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering verzekert namelijk de invordering van deze kosten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Koninklijk besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de federale overheidsdienst financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen