19 jul 2019 18:37

Wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken wijzigt.

Het ontwerp wijzigt de verwijzing naar de wetgeving volgens welke de gerechtskosten in strafzaken moeten worden betaald bij de Algemene Administratie van de Inning en Invordering van de FOD Financiën.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken met betrekking tot de betaling van de sommen waarvan de invordering wordt verzekerd door de bevoegde ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen