29 mrt 2013 17:48

Wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom een voorontwerp van wet goed dat het statuut van de gerechtsdeurwaarders wijzigt. 

De hervorming van het statuut van de gerechtsdeurwaarders, die voorzien is in het regeerakkoord, moet in de eerste plaats de benoemingsprocedures objectiveren door de oprichting van gemengd samengestelde benoemingscommissies. Daarnaast wil het voorontwerp het statuut van kandidaat-gerechtsdeurwaarder opwaarderen door de invoering van een vergelijkend examen en door de opname van de kandidaat in de werking van de beroepsorganisaties. Tot slot voorziet het voorontwerp in zwaardere sancties en in de oprichting van tuchtcommissies, die ook door externen worden bemand. 

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.