22 mrt 2012 18:09

Wijziging van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

De ministerraad keurt een wijziging van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag goed - voorheen brugpensioen - en voert aldus een bepaling van het regeerakkoord uit*.

Het voorstel past de reglementering van de werkloosheid aan:  

  • de leeftijd waarop een werkloze niet meer hoeft te worden vervangen wordt opgetrokken van 60 naar 62 jaar, dezelfde leeftijd dus om voor het stelsel in aanmerking te komen
  • voor werknemers met een zwaar beroep blijft de toegang behouden op 58 jaar na 35 jaar loopbaan
  • het recht op werkloosheid met bedrijfstoeslag blijft gelden indien door de snelle verhoging van de leeftijd het recht verloren dreigt te gaan. Dat geldt ook in geval van schorsing of uitstel van de aanvang van het stelsel.

* ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het kb van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag