08 jun 2018 17:50

Wijziging van het Wetboek van economisch recht op vlak van de audiovisuele sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van economisch recht wijzigt op vlak van de audiovisuele sector.

Het voorontwerp heeft de volgende twee doelen:

  • het uitwerken van een duidelijk rechtsregime voor de techniek van directe injectie waarmee bepaalde televisieprogramma’s de dag van vandaag in België worden uitgezonden
  • een aanpassing van notie van de billijke vergoeding voor de audiovisuele werken

De voorgestelde aanpassingen hebben als doel om meer duidelijkheid en een betere juridische en economische veiligheid te bieden aan de verschillende betrokken partijen bij audiovisuele producties. Ze werden onderworpen aan uitgebreid overleg met deze sector.

Een grote juridische onzekerheid heeft te maken met het statuut van de zogenaamde directe injectie en de billijke vergoeding voor uitvoerende kunstenaars en producenten bij de uitzending of openbare uitvoering van audiovisuele werken. Om deze economische en juridische onzekerheid op te lossen, zorgt het voorontwerp voor:

  • de creatie van een juridisch kader voor de afwikkeling van de toepasselijke auteurs- en naburige rechten in het geval van directe injectie
  • de vervanging van bestaande maar in de praktijk niet toegepaste en moeilijk toe te passen dwanglicentie inzake de billijke vergoeding in de audiovisuele sector door een exclusief recht voor uitvoerende kunstenaars en producenten voor de uitzending of openbare uitvoering van hun audiovisuele prestaties

Dit voorontwerp voorziet dan ook een gelijkaardige behandeling van de auteurs en uitvoerend kunstenaars van audiovisuele werken en prestaties voor eenzelfde exploitatiewijze.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van Boek I 'Definities' en Boek XI 'Intellectuele Eigendom' van het Wetboek van economisch recht betreffende de audiovisuele sector