16 nov 2018 18:04

Wijziging van twee vormen van tijdskrediet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het 'tijdskrediet eindeloopbaan' en het 'thematisch tijdskrediet gemotiveerd door het voortzetten van een opleiding' wijzigt.

Het ontwerp vloeit voort uit de maatregelen die werden goedgekeurd in het kader van de 'jobsdeal'. Deze maatregelen bestaan onder meer uit het volgende:

  • de toegankelijkheid tot tijdskrediet eindeloopbaan zal worden verhoogd naar 60 jaar tegenover 55 jaar op dit moment
  • het thematisch tijdskrediet gemotiveerd door het voortzetten van een opleiding in een knelpuntberoep zal worden verhoogd van 36 maanden tot 48 maanden

Het ontwerp zorgt voor de invoering van deze twee maatregelen, die op 1 januari 2019 in werking zullen treden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking