20 dec 2019 14:43

Wijziging van verschillende wetsteksten over het e-notariaat - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat verschillende wetsteksten over het e-notariaat wijzigt. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.

Dit voorontwerp wijzigt het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, en de programmawet (I) van 29 maart 2012. De wijzigingen van de wetsbepalingen over het e-notariaat volgen na de opmerkingen die de Gegevensbeschermingsautoriteit geformuleerd heeft in het advies van 5 juni 2019.

De Autoriteit beveelt sterk aan om een wettelijke grondslag over de finaliteit, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens en de bewaartermijn te voorzien. Elke verwerking van persoonsgegevens dient immers te steunen op een rechtsgrondslag in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de transparantie- en wettelijkheidsbeginselen dient de wet duidelijk te bepalen in welke omstandigheden een verwerking van persoonsgegevens is toegestaan, welke gegevens worden verwerkt, wie de betrokkenen zijn, wat de voorwaarden en doeleinden van de bedoelde verwerking zijn, en wat de bewaartermijn van de gegevens is als de personen die toegang hebben. Wanneer de verwerking berust op een rechtsgrond van nationaal recht, eist de AVG ook specifiek dat de doeleinden van deze rechtsgrond worden gedefinieerd.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.