15 mei 2013 21:14

Wijziging van werkwijze art.60§7 sociale economie, behoud van aantal jobs voor OCMW-gerechtigden in de sociale economie in Brussel

Wanneer het OCMW een begunstigde met toepassing van art.60§7 ter beschikking stelt van een sociale economie initiatief, dan kan het OCMW aanspraak maken op een verhoogde staatstoelage. Het budget voor het aantal arbeidsplaatsen in dit kader is beperkt tot 3000. Het budget dat in 2013 voor deze maatregel voorhanden is, bleef ongewijzigd. Het aantal arbeidsplaatsen dat daaraan gekoppeld is, blijft als gevolg ook ongewijzigd.

Sinds 15 maart 2013 is er een nieuwe regeling van kracht. Terwijl de OCMW’s voorheen een aantal arbeidsposten kregen toegekend dat ze konden gebruiken, wordt er voortaan een budget per OCMW vastgelegd dat een OCMW maximaal kan terugvorderen wanneer men deze maatregel toepast. Dit budget komt overeen met wat aan de OCMW’s tijdens de laatste drie jaren gemiddeld werd terugbetaald in het kader van deze maatregel.

Deze verandering van werkwijze was nodig om enerzijds de OCMW’s te stimuleren het beschikbare budget maximaal te gebruiken, anderzijds om erop toe te zien dat in deze budgettaire krappe tijden het budget niet overschreden wordt. Verder biedt deze werkwijze een antwoord op de vraag van de OCMW’s naar meer flexibiliteit en meer autonomie in het beheer van deze plaatsen. Zo kunnen OCMW’s schommelingen in de bezetting voortaan beter opvangen ten opzichte van het vroegere systeem dat meer rigide was op dit vlak.

Dat deze verandering een verlies van het aantal arbeidsplaatsen tot gevolg heeft, rust op geen enkele basis. Het beschikbare budget equivalent aan 3000 voltijdse plaatsen, is immers ongewijzigd gebleven ten opzichte van de voorgaande jaren. In Brussel heeft geen enkel OCMW minder budget toegekend gekregen dan hetgeen men gemiddeld effectief gebruikt heeft tijdens de laatste drie jaren. De wijziging van werkwijze nl. het toekennen van een budget i.p.v. een aantal plaatsen, heeft dus geen enkele invloed op het aantal tewerkstellingen dat kan opgestart worden.

Voorst is het zo dat de Staatssecretaris voor maatschappelijke integratie, Maggie De Block, zich geëngageerd heeft om de continuïteit van het activeringsbeleid van de OCMW’s niet in het gedrang te brengen. Zo zullen lopende arbeidsovereenkomsten, d.w.z. arbeidsovereenkomsten die werden ondertekend vóór 15 maart 2013, betoelaagd worden aan de verhoogde staatstoelage tot aan het einde van de arbeidsovereenkomst, zelfs indien hiermee het maximumbudget van het OCMW voor het jaar 2013 overschreden wordt.

 

POD Maatschappelijke Integratie

(Reactie op het persbericht van Febisp van 14 mei 2013: “La modification de la mesure “Article 60” entrain, à Bruxelles, la perte de 200 emplois peu qualifiés et la mise en péril du secteur de l’économie sociale d’insertion »)