17 jun 2022 16:15

Wijzigingen aan de erkenning van ambachtslui

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s David Clarinval een voorontwerp van wet over de erkenning van ambachtslieden.

In België zijn 1.755 ambachtslieden actief met een wettelijke erkenning van de Commissie “Ambachtslieden” of de Raad “Ambachtslieden” van de FOD Economie.

Deze erkenning bekrachtigt het authentieke karakter van de activiteit, het manuele aspect van het werk van de onderneming en haar vakmanschap. Dankzij het logo dat de ambachtslieden mogen gebruiken als gevolg van hun wettelijke erkenning en de aanwezigheid in het register van ambachtslieden kunnen de erkende ondernemingen rekenen op een grotere zichtbaarheid bij het publiek en deze kleine troef voor hun imago kan ook hun activiteit een boost geven.

Dit voorontwerp van wet is erop gericht de ambachtslieden te ondersteunen door de wetgeving met betrekking tot de erkenning te verduidelijken, door zelfstandigen in bijberoep toe te laten te worden erkend als ambachtsman of -vrouw voor hun activiteit in bijberoep, door de procedure te moderniseren (digitalisering zonder evenwel de papieren dossiers uit te sluiten) en door de werking van de Commissie Ambachtslieden te verbeteren, rekening houdend met het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO’s.

Daarnaast lanceert de minister van Zelfstandigen en KMO’s een overheidsopdracht om een marktstudie te realiseren over de aantrekkelijkheid van het label en voert hij een geolocalisatietool in voor de erkende ambachtslieden om hen beter bekend te maken bij de consument.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman