26 jun 2020 20:48

Wijzigingen aan de statuten van Proximus

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit goed dat wijzigingen aanbrengt aan de statuten van Proximus, naamloze vennootschap van publiek recht.

Op de algemene vergadering van 15 april werden de wijzigingen aan de statuten van Proximus goedgekeurd. Deze wijzigingen hebben vooral te maken met de aanpassing aan het nieuwe wetboek van vennootschappen:

  • de verwijzingen naar de bepalingen van het oude Wetboek van Vennootschappen werden vervangen door equivalente bepalingen in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

  • de verwijzingen naar de bepalingen van de oude Corporate Governance Code werden vervangen door equivalente bepalingen van de nieuwe Corporate Governance Code 2020

Daarnaast werden een aantal overbodige bepalingen verwijderd.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.