11 jun 2021 16:11

Wijzigingen aan de statuten van Proximus

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed ter goedkeuring van de wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht Proximus.

De wijzigingen betreffen twee machtigingen door de buitengewone algemene vergadering aan de raad van bestuur van Proximus:

  • de mogelijkheid om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met maximaal 200 miljoen euro
  • de mogelijkheid om eigen aandelen in te kopen

Beide machtigingen zitten vervat in de statuten van Proximus en golden in het verleden telkens voor een periode van vijf jaar, dewelke is afgelopen. De nieuwe machtigingen zijn geldig vanaf 21 april 2021, wat wordt opgenomen in de statuten. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.