02 dec 2022 15:41

Wijzigingen aan het beheerscontract tussen de staat en skeyes

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die de zesde, negende en tiende wijziging aan het derde beheerscontract tussen de staat en skeyes goedkeuren in het kader van de vergroening van luchtvaartsector.

De wijzigingen aan het derde beheerscontract betreffen het volgende: 

  • de zesde wijziging

In 2020 werd een dotatie van 45 miljoen euro toegekend aan skeyes om de operationele en financiële duurzaamheid van skeyes te waarborgen. Een bedrag van 20 miljoen euro moet worden terugbetaald, de resterende 25 miljoen euro wordt definitief toegewezen via het ontwerp van koninklijk besluit. Dit bedrag wordt aangewend voor, onder andere, het beperken van de impact van de COVID-19-pandemie en de investering in energie-efficiëntiemaatregelen en -transitiemaatregelen.

  • de negende wijziging

In april 2022 werd een subsidie van 2.745.000 euro toegekend aan skeyes in het kader van de verduurzaming van de luchtvaartsector. Concreet gaat het om het bevorderen van concepten voor milieuvriendelijkere vluchtprocedures en het invoeren van een tariefsysteem dat voor de eindkosten rekening houdt met milieuparameters. Via het ontwerp van koninklijk besluit worden de verschillende bedragen toegewezen die de kosten voor deze projecten dekken.

  • de tiende wijziging

In maart 2022 werd eveneens een subsidie van 6.750.000 euro toegekend aan skeyes om maximaal in te zetten op het wegwerken van de drempels die er bestaan voor de uitrol van hernieuwbare energie. Skeyes zal hiervoor een stappenplan opstellen met maatregelen omtrent de rationalisering van de luchtvaartnavigatieystemen, de invoering van nieuwe technologieën en de optimalisatie van de operationele procedures.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de zesde wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en Skeyes

Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de negende wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en Skeyes

Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de tiende wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en Skeyes