30 jan 2015 12:39

Wijzigingen aan het verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de wijzigingen* aan het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren**.

De wijzigingen  slaan op artikelen 25 en 26 van het Verdrag en hebben tot doel de lidstaten van de Verenigde Naties gelegen buiten de UNECE–regio de mogelijkheid te bieden partij bij het Verdrag te worden.

* aangenomen te Madrid op 28 november 2003

** aangenomen te Helsinki op 17 maart 1992