29 apr 2022 16:56

Wijzigingen betreffende de regelgeving over medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek – Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over wijzigingen betreffende de regelgeving over de medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, heeft als doel Verordening 2017/746 uit te voeren. Deze uitvoering bestaat in essentie uit nationale bepalingen ter nakoming van de verplichtingen ervan en deels uit een uitvoering van de door de Verordening aan de lidstaten gelaten opties. 

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.