21 okt 2021 17:15

Wijzigingen betreffende de vervolkmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder een voorontwerp van wet goed tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader en tot opheffing van de beroepsproeven van de vorming voor kandidaat hoofdofficier voor de beroepsofficieren van niveau A.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.