04 dec 2021 09:20

Wijzigingen betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik.

Het ontwerp beoogt een aanpassing van de lijst met apparaten en dragers die onderworpen zijn aan de vergoeding voor privékopie, een definitie ervan en een wijziging van de tarieven die op deze apparaten en dragers van toepassing zijn.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2013 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik