29 mei 2019 17:15

Wijzigingen in het kader van de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat enkele wijzigingen aanbrengt in het kader van de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector.

Het ontwerp actualiseert het toepassingsgebied van de sociale Maribel. Het is een rechtstreeks gevolg van de eerste evaluatie van de bepalingen opgenomen in het koninklijk besluit van 1 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, ter uitvoering van de taxshift. Daarnaast zijn er nog enkele wijzigingen die de administratieve processen verlichten en de transparantie verhogen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector