16 jun 2023 17:02

Wijzigingen inzake de mandaten van de ombudsdiensten voor de Postsector, Telecommunicatie en Energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post Petra De Sutter en minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed dat wijzigingen doorvoert inzake de mandaten van ombudsdiensten voor de Postsector, Telecommunicatie en Energie.

De wijzigingen zijn als volgt:

  • een mandaat van 6 jaar in plaats van 5 jaar
  • de beperking van het aantal mandaten tot 2
  • de verlenging van het mandaat als er nog geen nieuwe ombudspersoon aangeduid is
  • de evaluatie van de ombudspersoon door de bevoegde minister, bijgestaan door een onafhankelijke instelling

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de representatieve vakorganisaties en aan de Raad van State.