31 mrt 2023 16:00

Wijzigingen inzake de professionele stage voor studenten klinische psychologie en orthopedagogiek – Tweede lezing

De ministerraad keurt, op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de verplichte professionele stage voor studenten klinische psychologie of klinische orthopedagogiek na hun studie met een jaar uitstelt. Hierdoor zal de verplichting enkel gelden voor studenten die afstuderen vanaf het academiejaar 2023-2024.

Momenteel is er een tekort aan erkende stagemeesters om tegemoet te komen aan de vraag van studenten die hun studies klinische psychologie of klinische orthopedagogie in het academiejaar 2022-2023 afronden. Daarom voorziet het voorontwerp erin dat de verplichte professionele stage enkel geldt voor studenten die afstuderen vanaf het academiejaar 2023-2024. Dit uitstel zal de verschillende betrokken actoren in staat stellen de professionele stage op te zetten en daarover tijdig en transparant te communiceren naar alle betrokken partijen.

Het voorontwerp, aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State, voorziet ook een tijdslimiet van zes jaar voor de benoeming van de voorzitter en ondervoorzitter van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen