17 mrt 2023 16:51

Wijzigingen inzake de reglementering van de Gemeentelijke Administratieve Sancties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden drie ontwerpen van koninklijk besluit goed inzake de reglementering van de gemeentelijke administraties sancties (GAS-boetes).

De ontwerpen kaderen in de lopende procedure voor aanpassing van de GAS-wet, de Nieuwe Gemeentewet en de wet gemeenschapswachten. Ze omvatten wijzigingen aan drie koninklijke besluiten aangaande de vaststellers, de sanctionerende ambtenaren en het register van de GAS-boetes.

Wijzigingen aan het koninklijk besluit inzake de vaststellers:

  • de antecedentenregeling, om te vermijden dat een persoon niet in aanmerking komt voor een aanstelling wegens eerdere betrokkenheid bij een verkeersongeval
  • de diplomavereiste, met het oog op eenduidige interpretatie

Wijzigingen aan het koninklijk besluit inzake sanctionerende ambtenaren:

  • de omschrijving van de opleiding, om een tegenstrijdigheid in de formulering te verhelpen
  • de antecedentenregeling, zoals voor de vaststellers

Wijzigingen aan het koninklijk besluit inzake het register:

  • een aantal bepalingen wordt technisch in overeenstemming gebracht met de GDPR-regelgeving
  • de rapportageverplichting wordt naar analogie met de GAS-wet aangepast van twee naar vijf jaar

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.